Daftara kanggo fitur iki

Panyipta Kode QR

Pilih saka macem-macem gunané: awit saka nampilaké tombol Seneng Facebook interaktif nganti ngodekaké daftar rega ing format PDF. Fungsi kang inovatif iki bakal nggumunaké pangguna lan motivasi pangguna supaya scan Kode-né. Langkah sabanjuré, nglarasaké Kode QR kang kagawé nggawé cara milih kelir lan wujud lan nglebokaké logo perusahaan panjenengan. Utawa cukup nggawé templat kang wis siyaga digawé.

Lacak kinarya kampanye

Sawisé kampanye awit, panjenengan isa nglacak statistik scan - kaping pira, kapan, ing endi lan nganggé prabot apa Kode-ne di-scan. Dadi panjenengan langsung isa meruhi owah-owahan ing kinaryané. Kabèh informasi disuguhaké ing grafik lan bagan kang gampang dimangerténi. Statistik uga klebu tabèl data mentah, isa diundhuh ing format PDF utawa CSV.

Kode QR Dinamis

Nganggo Kode QR Dinamis, panjenengan nduwéni kaluwesan sakebaké, amerga mung URL endhek kang nudhuhaké konten kang kakodekaké. Saka kuwi panjenengan isa ngowahi pranala utawa berkas kang kasimpen tanpa kudu nggawé lan nyéthak Kode manéh. Iki bakal ngirit sumber daya lan ngidini panjenengan sacepetè nanggapi owahan apa waè ing kampanye.

Format Céthakan ingmutu dhuwur

Panjenengan isa ngundhuh Kode ing sapérangan format berkas piksel lan vektor: JPEG, PNG, EPS lan SVG. Kabèh berkas ing resolusi gede. Pilih pilihan kang paling apik kanggo céthakan Kode QR ing macem-macem ukuran, kelir lan sarana apa waé, tanpa gojak-gajek babagan mutu.

Mbagèkaké Akun

Tata tim makarya kang efektif ing kabeh kampanye Kode QR nganggo pilihan hambagé akun kang luwes. Ngundang pegawe panjenengan kanggo mbagékaké akun panjenengan amung butuh sawetara wektu. Panjenengan isa nambahaké pangguna, apa kuwi administrator utawa mung nduwéni hak nyawang statistik. Nggawé cara iki panjenengan ngefektifaké rancana kampanye lan nggawé ékapraya ing saantarané departemen luwih gampang.

Éntukna pitulung nalika panjenengan butuh

Apa panjenengan nduwéni pitakon? Sumangga sesambungan kaliyan Panyokong Lengganan kang grapyak liwat email utawa tilpun. Gunakaké Sèntral Panyokong online kita kang ana PAD, kepriyé carané nuntun lan buku digital kanggo nggolék pituduh lan gagasan kang kreatif. Kita mbiyantu panjenengan kanggo ningkataké Dodolan Kode QR.

Ngawiti mung 30 detik

Jajalen kabèh fitur saiki

Perusahaan kang wis éntuk hak dodolan Kode QR -né

Oncèkané Lengganan

Prabot empuk kang paling apik lan pirembugan

Saliyanè prabot empuk kang apik, QR Suite uga nawakakè pituduh kang bagus. Mesthi ana anggota setap kang gapyak sadhya kanggo maringi katerangan babagan fitur lan pitulung kanggo panyiptané Kode.


- Robert Aumer, Seal Systems AG

Menangaké saingan

Sawisé panalitèn kang jangkep, kita milih qrsuite saka QRCcode-Generator.de kang gampang digawé lan bagéyan mburi informatif kang nutup nyang-nyangan kita. Panggawé menangi saingan ing papan kéné, lan leladèn kang becik mangun pawujudanné kang positif.


- Jan Albers, European Coastal Airlines

Apa kang kudu panjengan ngerténi babagan Kode QR

Trima luwih akéh scan nganti 173% nganggo patang trik kang prasaja

1
Bombong lengganan panjenengan

Undang pangguna supaya interaksi karo Kode panjenengan nganggo cara nyeluk tumindak kayata "Scan aku" ing sisihé.

2
Omongaké aji kang katambahaké

Jlèntrèhaké kepriyé lengganan panjenengan isa bathi saka scan Kode panjenengan, tuladhané nambahi pituduh kaya "Éntukna diskon 10% saiki".

3
Desain Kode QR Panjenengan

Ngunggah logo ana ing Kode panjenengan bakal nggawé kapercayan, ndudhuhake tujuan Desain Perusahaan panjenengan lan pikat kelompo target luwih akéh.

4
Sepira gedhiné iku kanggo dicéthak

Ora ana kang luwih ala katimbang Kode kang katon njanjèni nganggo konten kang ora isa dienggo. Céthak kode iku paling ora ambané 2 sènti lan kanggo mesthékaké yèn saben uwong isa scan kode iku nganggo alat lan aplikasi apa waé.

Gawéya Kode QR -mu dhéwé nganggo logo

Ing wektu kurang saka 5 menit

Kunci kanggo suksèsé kampanye Kode QR

... yaiku nganalisa Kode QR panjenengan

Kode QR isa kaukur - Éntukna sepira kerepé, ing endi lan kapan lengganan panjenengan scan Kode panjenengan. Céthak pirang-pirang Kode QR dinamis ana ing sarana dodolan kang béda lan delengen ing ngendi target pamirsa isa digayuh sacara paling efektif. Kode Dinamis klebu perangkat kang apik kanggo nrima kalimah kuantitatif kanggo suksèsé iklan panjenengan sacara umum.

Ngawiti mung 30 detik

Jajalen kabèh fitur saiki

Pitakon kang asring ditakokaké

Apa kang kudu panjengan ngerténi babagan Kode QR

1
Apa kuwi QR Code?

Kode QR yaiku kode kothak rong dimensi kang isiné pola piksel putih lan ireng kang ngidini isa ngodekaké nganti saakehé atusan aksara. Dina iki HP lan tablet isa ngenali lan mbukak kodené nganti cepet banget - ora nggumuni yèn QR minangka singkatan saka Cepet Tanggap.

2
Kepriyé Kode QR digunakaké?

Amerga panggunané HP wis sumebar, dina iki Kode QR akéh-akèhé digunakaké kanggo dodolan karo mlaku. Bakul éntuk paédah saka Kode QR nggawé cara isa nambahaké konten digital kayata situs web, video, PDF, gladri gambar utawa princian kontak menyang sarana céthakan kayata kertas pariwara, poster, katalog lan kertu jeneng.

3
Kepriyé aku isa nggawé Kode QR?

Karo Panggawé Kode QR sa-Kode QR isa digawé ing wektu cepet banget ing sajeroning telung cara kang gampang. Kapisan, pilih gunané Kode QR panjenengan. Kapindho, nglebokaké konten kang kapingin panjenengan suguhaké menyang lengganan panjenengan lan isa diwènèhi praupan kang ngijèni nganggé cara nyetèl kelir lan ngunggahaké logo ana ing kana. Wis rampung karo iku? Banjur Kode panjenengan siyaga diundhuh lan céthak.

4
Apa mokal QR Code iku diselarasaké sakarep panjenengan?

Ya. Merga tingkat toleransi salah kang dhuwur, apa mokal ngowahi Kode QR nganti tingkat winates tanpa babar pisan nyawabi cethaané. Kanggo tuladhané, panjenengan isa milih kelir ngarep lan mburi kang anyar, dèkèkna logo perusahaan panjenengan ing tengah Kode lan ganti telung titik pojokan kang bédakaké. Aja lali kanggo nyatakaké yèn Kode panjenengan bener isa kerja nganggo cara njajal mraktèkaké nganggo sapérangan HP lan pamaca Kode QR.

5
Apa kuwi Kode QR statis lan dinamis?

Nganggo Kode QR dinamis iki bisa mbesut gunané kode iku lan alamat tujuané masiya nalika kode iku wis kacéthak. Kode iku uga ngidini nglumpukaké statistik babagan jumlah scan lan sasana, uga tanggal pasé lan wektu aksesé. Kode Dinamis nggunakaké kang kasebut URL endhek kang nerusaké pangguna menyang alamat tujuan panjenengan. Kode Statis ora nyedyakaké fitur iki nanging kakaèt langsung marang konten panjenengan tanpa URL endhek apa waé.

6
Kepriye aku isa ngukur jumlah Kode QR kang ka-scan?

Pangukuran utawa "lacakan" saka scan mokal waé nggawé Kode QR dinamis. URL kang nerusaké kakaèt menyang server panyedya kasebut nglumpukaké data kang cocog. Kabèh informasi kang sanyatané iki banjur kasedya langsung ing akun panjenengan.

7
Apa kang kudu tak pikiraké dhisik sadurungé nyéthak?

Kita paringi pituduh pas nyéthak supaya ngunakaké berkas kang resolusiné dhuwur. Saliyané berkas JPG lan PNG, uga cocog kanggo format vektor kayata EPS lan SVG. Banjur kaloroné kususé migunani kanggo céthakan kang rada gedhi, amerga iku kabèh isa digedhekaké manéh tanpa ngurangi mutuné. Supaya tetep aman, iki kudu njajal dipraktèkaké dhisik sadurungé diterbitaké.

8
Ésmu liya apa manéh kang migatèkaké ing kaètané karo nyéthak Kode QR?

Saliyané format berkas kang cocog, èsmu kang luwih kudu dipikirakè manéh. Sacara umum, ukuran céthakan kuduné isa dipesthi adedhasar jumlah aksara kang dikodekaké. Yèn konten rada luwih akéh kang kakodeaké, mula butuh panggonan kang luwih gedhi. Saukuran kurang luwih 2 x 2 cm kuduné wis cukup ing sapérangan kadadéyan. Luwih becik ngéndhani papan kang ora rata. Kertas pariwara lan pamflet kang lungset ndayani marang cethané Kode sacara negatif.

9
Kepriyé Kode QR isa di-scan?

Mbukak kode kanggo Kode QR ora butuh barang liya saliyané HP utawa tablet lan pamaca Kode QR kang kapasang ana ing prabot panjenengan. Pamaca Kode QR iki kasadhya gratis lan isa diundhuh saka kabèh Toko Aplikasi. Kanggo scan Kodené, cukup bukak Aplikasiné lan tunggu sadhéla nganti kamera otomatis nyumurupi kodené. Ing sadhéla waé konten kang dikodekaké isa tampil ana ing layar. Kaya déné tondhéné mutu aplikasi, panjenengan isa ndeleng rata-rata biji oncèkané ing Toko Aplikasi.

10
Kepriyé aku isa migunakaké Kode QR kanti suksès?

Njajala dadi target pamirsa panjenengan lan takonana panjenengan dhéwé, apa panjenengan bakal scan Kode kang panjenengan pirsani? Apa panjenengan kesengsem marang apa kang bakal dituduhaké Kodené? Apa panjenengan ngarepaké aji utawa informasi kang mbiyantu saka iku? Pangguna mbudidaya interaksi karo iklan panjenengan lan ngarepaké apa-apa kang dadi kosok balèné. Sapantesè panjenengan nyuguhakè konten nganggo situs web mobil kang diselarasakè dening ukuran tampilan layar lan digawè luwih kepénak kanggo pangguna supaya isa navigasi ngliwati iku. Sedyakna tambahan konten kang aji lan gawénen Kode penjenengan mikat uwong nggawé cara macem-macem pilihan selarasan kang cocog. Nyeluk tumindak kang prasaja kayata " Scan Kode iki kanggo luwih weruh" uga kasil mbuktèkaké lan pethiné bakal mbombong uwong luwih akèh kanggo ndeleng apa kang ana mburiné Kode.

11
Sejarah Kode QR

Awit 1994 uwong-uwong wis migunakaké mupangat fitur praktis saka Kode QR: Denso Wave, anak perusahaan saka Toyota, pemasok Denso Jepang, ngembangaké iku kanggo nandhani komponen supaya nyepetaké proses logistik saka produksi montoré. Ing negara asliné kuwi, gunané Kode QR wis umum banget, malah Kantor Imigrasi Jepang masang kode iku menyang idi wargané. Sawetara wektu, Kode QR nemokaké dalan menyang Eropa ing saperangan tahun kepungkur lan saiki sacara internasional wis kasetandar. Apa kang marahi Kode QR mupangat sacara kusus nganti 30 persen saka praupané kang menawa rusak, reged utawa ganti maneka cara tanpa ndayani marang cethané lan gunané kabèh.

12
Kagunané Kode QR kang mokal

Kagunané kang cetha mèh tanpo wates. Kususé nalikané ngodekaké URL manéka warna konten kang mokal. Iki klebu kaca ngarep, situs produk, video, gladri gambar, kode kupon, sayembara, blangko kontak utawa wujud liya blangko online, situs sarana sosial lan sak liya liyané. Akèh konten liya kang ora butuh sambungan internet kang aktip saka tilpun kang kagunakaké. Tuladhané yaiku tanggalan acara, sambungan WiFi utawa vCard kang isiné informasi pribadhi kontak kang banjur gampang ditambahaké menyang buku alamat. Kode QR isa ditambahaké ana ing kaca web, iklan céthak, produk utawa papan rata liyané.

Éntukna JAJALAN 14-DINA Penggawe Kode QR Generator PRO panjenengan

Gratis njajal kabèh fitur lan tanpa kuwajiban